Type
ARCHIVES
Titre(s)
Fonds Canneel-Claes Jean
Sélection
numérique
Niveau de description
Fonds d'archives
Producteur
Canneel-Claes, Jean Marie
Dates extrêmes
1927 - 1963
Domaine thématique
01-architecture domestique
03-architecture artisanale et industrielle
10-architecture commémorative, funéraire et votive
11-architecture religieuse
12-architecture de l'éducation, information et sciences
13-architecture de culture, loisirs et sports
16-urbanisme et aménagement
17-parc et jardins, privés
18- parcs et jardins publics
08-architecture militaire
20-bâtiments, mobilier et éléments de jardins ou de parcs
24-design, mobilier, arts décoratifs, beaux-art
Accès à la consultation
Accès complet
Stockage
Ixelles
Période chronologique couverte
1927 - 1963
Projet d'aménagement du jardin de la proprieté de Mr. Vromant à Woluwe-Saint-Lambert
Projet d'agrandissement du jardin de la proprieté de Mr. Verwilgen à Tervueren
Réalisations remarquable
- Jardin Buzon, place de Jamblinne de Meux, Schaerbeek, BEL, ca. 1929
- Jardin Grimar, Genval, BEL, 1930
- Jardin Canneel-Claes, 31, avenue Içidore Gérard, Auderghem, BEL, 1931
- Jardin Van de Putte, 120, rue de Linthout, Schaerbeek, BEL, 1932
- Jardin Danhier, avenue des Eglantiers, Fort Jaco, Uccle, BEL, 1933
- Jardin Fouarge, 14, avenue Saint-Jean, Woluwe-Saint-Pierre, BEL, 1935
- Jardin Heeremans-Moens, 45-47, Houtmarktstraat, Liedekerke, BEL, 1937
- Jardins de l'Exposition Internationale de la Technique de l'Eau, Bodinaux, Liège, BEL, 1937-1939
- Cimetière, CGRP, Verrewinkel, Uccle, BEL, ca. 1942
- Jardin Caudron, 162, Wespelaarse Baan, Haacht-Boortmeerbeek, BEL, 1943
- Jardin Callebert, Rumbeke, BEL, 1944-1947
- Jardin Verwilghen, 3, chemin d'Hoogvorst, Tervueren, BEL, 1963
Typologie Archives
Documents graphiques
Photographies
• Dessins
• Perspectives
• Plans
• Tirages photos (différentes techniques)
Existence et emplacement des originaux
- privécollectie Ann Voets (onderzoekster): o.a. tekeningen van de tuinen Buzon (ca. 1929) en Grimar (1930)
- privécollectie Nicole Canneel (dochter): zij heeft vermoedelijk nog grafische documenten in haar bezit
- privécollectie Alic Pierraerts (kleinzoon): plaasteren buste, portret, foto's, correspondentie van Jean-Canneel Claes met zijn cliënten en met Le Corbusier, archieven en artikels (Bron: attestation de retour de prêt expo L'architecture du Paysage au XXe siècle, Fondation pour l'Architecture, 1 mei 1994)
Existence et lieu de copies
Er is geen informatie beschikbaar betreffende eventuele kopieën van grafische documenten. Gezien het archief door diverse onderzoekers - waaronder Dorothée Imbert en Ann Voets - geconsulteerd werd, beschikken zij wellicht over reproducties.
In het kader van publicaties en tentoonstellingen werden diverse foto's en grafische documenten gedigitaliseerd. In de fotocollectie werden tevens reproducties aangetroffen.
Sources complémentaires
- documentatiecollectie AAM: drie lades met diverse dossiers (biografische informatie, bibliografische referenties, fotokopieer eigentijdse artikels) (documentatielokaal), documentaire foto's en reproducties van originele fotoafdrukken (fotolokaal), twee archiefdozen met fotokopieën van correspondentie tussen Jean Canneel-Claes en zijn opdrachtgevers + dossier samenwerking met Le Corbusier (compactus rek 1)
- onderzoekscollectie SLA: maquette woningontwerp Le Corbusier voor Jean Canneel-Claes (studentenwerk)
- Archief Louis-Herman De Koninck: originele salontafel (1929, AAM.MOB(-3).DEK.60) en buisstoel (1931, AAM.MOB(-3).DEK.96), als ook twee restituties (1989, AAM.MOB(-3).DEK.95)
- Archief Huib Hoste: tuinontwerpen voor woning Fouarge te Sint-Pieters-Woluwe (1935), woning Heeremans-Moens te Liedekerke (1937), woning Caudron te Haacht-Boortmeerbeek (1943) en woning Callebert te Rumbeke (1944-1947)
- Archief Willy Kessels: glasnegatieven met fotografische opnames van projecten, beperkte overzichtslijst in documentatielade AAM
- Samenwerkingsverbanden: diverse archieven bewaard in CIVA en andere archiefinstellingen: vb. archief Jean-Jules Eggericx (CIVA), archief Raphaël Verwilghen en archief Huib Hoste (Universiteitsarchief KU Leuven)...
- Historische context: archieven van instituten waar Jean Canneel-Claes opgeleid werd, werkzaam was of congressen waaraan hij deelnam: Institut Supérieur des Arts Décoratifs / La Cambre, Institut Supérieur d'Urbanisme et de Rénovation Urbaine, CIAM, Commissariaat-generaal voor 's Lands Wederopbouw bewaard in het Rijksarchief van België, Afrika-archief, Chiroux-bibliotheek te Luik etc. 
- Referenties in online databanken Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen en Brussel
Bibliographie d'orientation
- ‘L’art des jardins. A propos de quelques travaux de J. Canneel-Claes’, La Cité 4, 1931, pp. 49-56
- ‘Un jardin fonctionnel à Auderghem-Bruxelles. Jean Canneel-Claes, architecte-jardiniste’, La Cité 2, 1933, p. 40
- CANNEEL-CLAES J., ‘Le rôle au jardin dans l’architecture fonctionnelle’, La Revue documentaire 4, 1933, pp. 49-54
- CANNEEL-CLAES J., ‘Le jardin fonctionnel’, Bâtir 5, 1933, p. 179
- FLOUQUET P.-L., ‘Le jardin fonctionnel. Interview de l’architecte jardiniste Jean Canneel-Claes I.S.A.D. La leçon au fond du jardin’, Bâtir 24, 1934, pp. 926-929
- VAN DE VOORT J., ‘Tuinen’ en HOSTE H., ‘De rol van de tuin in de funktionele architektuur. Jean Canneel-Claes, tuinarchitekt, I.S.A.D.’, Opbouwen 15, 1934, pp. 205-214
- CANNEEL-CLAES J., ‘L’évolution de l’art des jardin’, Bâtir 67, 1938, pp. 247-250
- FLOUQUET P.-L., ‘Le Schiste ardoisier et l’architecture nouvelle’, Bâtir 63, 1938, pp. 85-87
- La Maison 9, 1946, p. 293; ‘Terrasses de jardins’, La Maison 4, 1947, pp. 95-98
- ‘Jardins-corridors de ville – Jardiniste: J. Canneel-Claes’, La Maison 9, 1947, p. 243
- SHEPHEARD P., Modern Gardens, London, The Architectural Press, 1953
- DUBOIS M., ‘Le Corbusiers eigenzinnige virtuoisiteit, De Konincks perfecte functionalisme. Twee ontwerpen voor de woning Canneel in Brussel', Wonen-TABK 18, 1984, pp. 8-19
- IMBERT D., Between Garden and City. Jean Canneel-Claes and Landscape Modernism, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2009;  VOETS A., ‘Jean Canneel-Claes. Bezieler van de functionele tuin’, Monumenten en Landschappen 6, 1987, pp. 39-48.
- DUBOIS M., ‘La maison Canneel / The Canneel House’, dans: Caroline Mierop en Anne Van Loo (red.), Louis Herman De Koninck, architecte des années modernes / architect of modern times, Archives d’Architecture Moderne, Brussel, 1988, pp. 138-161
 - CULOT M., E. HENNAUT en L. LIESENS., e.a., Musée des Archives d’architecture moderne: catalogue des collections, Tome II,  Brussel, Archives d’architecture moderne, 1999, pp. 84-93