C I.II.III.IV. A
Type
Livre
Titre(s)
Verheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat graaffschap en van zyne algemeene en byzondere wetten, alsmede eene chronologische en historische opvolging zyner graaven tot op Karel den VI tegenwoordig Roomsch keizer :
nevens de beschryving der steden, haare regeerings-vorm, deftige gebouwen, hooge-amptenaaren, adellyke geslachten, geleerde mannen, en voornaamste staats-wisselvalligheden : deel I
Anthoni SANDERUS

Description

Editeur
, 1735

Localisation

LocalisationCoteStatutNotes de l'exemplaire
Ixelles > 2ème étage > Mezzanine LP_D20